Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków

Adsorpcyjne systemy uzdatniania wody to skuteczne układy pozwalające na usunięcie zawartych w wodzie śladowych zanieczyszczeń oraz poprawę jej jakości. Do uzdatniania wody stosuje się filtry ze stałymi adsorbentami m.in. węgla aktywnego i aktywnego tlenku glinu.

Aktywny tlenek glinu Al2O3

Aktywowany tlenek glinu jest uważany za jedną z najlepszych technologii usuwania arsenu i fluoru i był stosowany w wielu zastosowaniach do uzdatniania wody i oczyszczania środowiska. Arsen jest substancją wysoce niebezpieczną dla zdrowia ludzkiego. Fluor jest również wysoce niebezpieczną substancją, zazwyczaj regulowaną wspólnym maksymalnym poziomem zanieczyszczeń.

Nadmiar fosforanów może powodować eutrofizację wrażliwych ekosystemów wodnych. W obszarach o dużym wyładowaniu lub wysokiej wrażliwości coraz bardziej konieczne staje się nakazanie usunięcia. Głównym źródłem fosforanów jest rolnictwo wraz z detergentami i ściekami. Ponadto wiele metali (miedź, cynk, ołów i selen) występujących w wodach burzowych i ściekach przemysłowych podlega nowym badaniom.

Systemy filtracji z aktywnym tlenkiem glinu pozwalają na:

  • Współadsorpcje fluoru i arsenu w jednym etapie
  • Prostą regeneracje dzięki trójstopniowej obróbce kwasowo-zasadowej
  • Usuwanie wielu zanieczyszczeń śladowych (fluorki, fosforany, miedź, cynk, krzemionka, ołów i selen)

Filtry z węglem aktywnym

Filtry z węglem aktywnym służy do odchlorowania wody, pozwala na usunięcie niepożądanego zapachu i koloru. Procesy adsorpcyjne pozwalają nam usuniecie THM (Trihalogenometany) i innych zanieczyszczeń śladowych. Węgiel aktywny jest nietoksyczny i nie powoduje zanieczyszczenia filtrowanej cieczy.

Formowany węgiel aktywny do filtrów węglowych
Back to top