Atmosfera korozyjna w zakładach produkcyjnych

Temperatura, wilgotność i związki korozyjne stanowią istotne zagrożenie dla układów elektrycznych. Niestety, na wielu zakładach produkcyjnych występuje atmosfera korozyjna sprzyjająca uszkodzeniom wrażliwej aparatury i urządzeń, o czym często zarządcy obiektu nie zdają sobie sprawy. Atmosfera korozyjna występuje między innymi w zakładach papierniczych, fabrykach chemicznych i petrochemicznych, oczyszczalniach ścieków i hutach.

Przyczyny środowiska korozyjnego

Za korozyjną atmosferę odpowiadają głównie kilka gazów: siarkowodór H2S, dwutlenek siarki SO2, ozon O3, tlenki azotu NOx i merkaptany. Gazy te wnikają do pomieszczeń elektrycznych i serwerowni przez drzwi, otwory wentylacyjne i inne otwory, tworząc silnie korozyjnie środowisko wewnątrz pomieszczenia narażając wrażliwe elementy na uszkodzenie. Elementem zwiększającym zagrożenie jest wilgoć, ponieważ im większa jest zawartość wody w powietrzu, tym większe jest niebezpieczeństwo, że gazy korozyjne wykondensują na powierzchni elementów elektrycznych powodując ich awarię. Rozwiązaniem szeroko stosowanym jest doprowadzenie do pomieszczenia z elektroniką chemicznie przefiltrowanego powietrza, a także kontrolowanie temperatury i wilgotności pomieszczenia. Filtrację powietrza prowadzi się z wykorzystaniem sorbentów, które usuwają korozyjne gazy z przepływającego powietrza.

Rozwiązania dla redukcji związków korozyjnych

ABC-Z System EKO dostarcza materiały adsorpcyjne do filtracji powietrza w jednostkach uzdatniania powietrza. Posiadamy rozwiązania redukcji związków korozyjnych na impregnowanym aktywnym tlenku glinu, zeolitach i węglu aktywnym. W zależności od rodzaju związków dobieramy konkretny sorbent lub jego mieszankę. Dostarczmy również gotowe urządzenia z filtrami chemicznymi przeznaczonymi do kontroli powietrza w pomieszczeniach z elektroniką, pozwalającym na utrzymanie standardów korozyjności powietrza na poziomie G1 (ISA 71.04-2013). Potrzebujesz rozwiązania? Skontaktuj się z nami!

Back to top