Osuszanie powietrza

Osuszanie powietrza jest jednym z najpowszechniej spotykanych procesów w zakładach produkcyjnych, ponieważ powietrze jest szeroko stosowanym czynnikiem w procesach technicznych. Wilgoć w powietrzu prowadzi do wielu niekorzystnych zjawisk w tym m.in . korozji elementów stalowych, zbrylanie się materiałów, powstawanie pleśni i grzybów, rozwój bakterii i odoru.

Adsorpcyjny osuszacz sprężonego powietrza

Adsorpcyjne osuszanie

Osuszanie adsorpcyjne jest jednym z najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie osuszania sprężonego powietrza. Suszenie adsorpcyjne to proces, w którym para wodna wiąże się z materiałem adsorpcyjnym. Układy osuszaczy adsorpcyjnych to najczęściej para adsorberów A i B pracujących naprzemiennie. Powietrze przepływając przez złoże adsorbentu A jest osuszane. Po osiągnięciu stanu nasycenia w adsorberze A, przepływ powietrza przełączany jest do adsorbera B. Adsorber A jest wtedy poddawany regeneracji poprzez zmianę temperatury (systemy TSA) lub ciśnienia (systemy PSA i VPSA). Osuszanie sprężonego powietrza może być realizowane w:

  • osuszacze regenerowane na zimno,
  • osuszacze regenerowane na gorąco,
  • osuszacze regenerowane na gorąco z przedmuchem,
  • osuszacze regenerowane ciepłem kompresji.
Żel krzemionkowy (silikażel) do osuszania powietrza

Wybór środka osuszającego

Wybór adsorbentu zależy od wymagań względem stopnia osuszenia powietrza (ciśnieniowy punkt rosy), dostępnych mediów i wydajności instalacji. Głównymi materiałami stosowanym do tego celu są zeolitowe sita molekularne (SYLOBEAD 3A, 4A, 5A, 13X), aktywny tlenek glinu (AxSorb A i AxSorb D) i żel krzemionkowy (SORBEAD, SORBEO, SorbGEL).

Pochłaniacze wilgoci

ABC – Z System EKO jest ekspertem w zakresie adsorpcyjnych materiałów osuszających. Dostarczamy adsorbenty osuszające dla przemysłowych zastosowań (aktywny tlenek glinu, żel krzemionkowy, sita molekularne) oraz saszetki pochłaniające wilgoć. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie dedykowanej pochłaniaczom wilgoci. Potrzebujesz produktów osuszających? Skontaktuj się z nami!

Pochłaniacze wilgoci do osuszania powietrza
Back to top