Oczyszczanie biogazu

Biogaz to gaz produkowany w procesie beztlenowego rozkładu materii organicznej. To przyjazne dla środowiska odnawialne źródło energii, które może być wykorzystane do produkcji energii elektrycznej i ciepła, jak również po wcześniejszym uzdatnieniu, stanowić substytut gazu ziemnego – biometan. Biometan można następnie sprężyć (bio-CNG), skroplić (bio-LNG) lub wykorzystać in-situ.

Biogazownia rolnicza wyposażona w system adsorpcyjnego odsiarczania, usuwanie siloksanów w filtrze węglowym

Skład biogazu

Biogaz to mieszanina gazów, którego głównymi składnikami są metan, dwutlenek węgla i woda. Surowy gaz zawiera również azot, tlen i wodór oraz zanieczyszczenia śladowe – siarkowodór H2S, lotne związki organiczne (VOC) i siloksany. To właśnie one są kluczowym problemem i konieczne jest ich usunięcie.

Skład biogazu z biogazowni oraz jego typowe zanieczyszczenia (H2S, VOC, siloksany), które należy usunąć.
Kluczowe parametry przy doborze systemu adsorpcyjnego/filtracji opartego o węgiel aktywny dla celu oczyszczania biogazu

Oferta ABC-Z System EKO

Dostarczamy rozwiązania w zakresie oczyszczania biogazu z wykorzystaniem procesów adsorpcyjnych. Nasze produkty gwarantują uzyskanie wysokiej skuteczności procesu przy zachowaniu kosztów na konkurencyjnym poziomie. Do każdej aplikacji podchodzimy indywidualnie dobierając najlepsze rozwiązanie. Skontaktuj się z nami!

Usuwanie siarkowodoru (odsiarczanie biogazu)

Siarkowodór (H2S) jest jednym z kluczowych zanieczyszczeń w biogazie, a jego usunięcie ze strumienia gazu jest konieczne. Siarkowodór jest gazem kwaśnym o charakterystycznym silnym zapachu. Poza odorem, siarkowodór może powodować korozję aparatów i rurociągów prowadząc do ich uszkodzenia. 

Dostarczamy rozwiązania w zakresie odsiarczania biogazu z wykorzystaniem procesów adsorpcyjnych. Nasze produkty gwarantują uzyskanie wysokiej skuteczności procesu przy zachowaniu kosztów na konkurencyjnym poziomie. Dostarczamy gotowe rozwiązania (instalacje) jak również reagenty (sorbenty). 

Wegiel aktywny formowany do oczyszczania biogazu z siarkowodoru

Usuwanie siloksanów i lotnych związków organicznych (VOC)

Siloksany to organiczne związki krzemu charakteryzujące się połączeniem atomów krzemu i tlenu naprzemiennie, z przyłączonymi do atomów Si węglowodorowymi grupami funkcyjnymi. Ich struktura może być łańcuchowa (oznaczane literą L lub M) lub cykliczna (oznaczane literą D). Związki te są stosowane m.in. w przemyśle kosmetycznym, spożywczym oraz chemicznym. Do biogazu dostają się głównie ze względu na ich zawartość w odpadach i ściekach. Są też zanieczyszczeniem powstającym z polimerów siloksanowych dodawanych do komór fermentacyjnych jako środek przeciw pianotwórczy.

Struktura siloksanu D4, jednego z kluczowych zanieczyszczeń biogazu niezbędnego do usunięcia

Adsorpcja siloksanów

Spalanie biogazu w silnikach spalinowych, turbinach gazowych i innych urządzeniach grzewczych powoduje utlenianie siloksanów i wytrącenie się osadu krzemionki lub krzemianów. Osad ten wytrąca się na powierzchniach grzewczych, ścianach komory silnika, głowicach cylindrów a także rozpuszcza się i kumuluje w oleju silnikowym. Powstała powłoka powoduje pogorszenie się wymiany ciepła, spadek wydajności, wzrost spadku ciśnienia i pogorszeniem się własności smarnych oleju. Dalsze odkładanie się osadu może prowadzić do poważnych uszkodzeń elementów urządzeń energetycznych, a przestoje związane z koniecznością usunięcia osadów generują zbędne straty. Skuteczną metodą usuwania siloksanów jest ich adsorpcja na węglu aktywnym. Strumień biogazu przepływa przez filtr ze złożem adsorbentu, na którego powierzchni są adsorbowane zanieczyszczenia. Po nasyceniu złoża adsorbent jest wymieniany na nowy lub regenerowany. W wielu przypadkach ekonomicznie zasadny jest wybór systemów opartych o metodę zmiennotemperaturową TSA, gdzie złoża adsorberów naprzemiennie pracują w trybie adsorpcja/desorpcja.

Posiadamy w naszej ofercie ekonomiczne i skuteczne rozwiązania przeznaczone do usuwania siloksanów z biogazu. Dobór właściwego rozwiązania jest zagadnieniem złożonym i zależy od wielu czynników, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest bezpośredni kontakt z nami!

Osuszanie

W biogazowniach, które nastawione są na produkcję biometanu, zakres oczyszczania surowego biogazu jest szerszy. Po wstępnym odwodnieniu, odsiarczeniu i usunięciu siloksanów konieczna jest separacja metanu ze strumienia gazu. Niezależnie od zastosowanej metody separacji (PSA, VPSA, membrany, absorpcja i inne) istotne jest by gaz zawierał możliwie jak najmniej zanieczyszczeń. Jednym z kluczowych zanieczyszczeń jest woda, której resztkowa zawartość może oddziaływać negatywnie na proces separacji. Usuwanie wody w filtrach adsorpcyjnych jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Dobierając różne materiały złoża możliwe jest uzyskanie stopnia osuszenia wymaganego przez instalację separacji biometanu. ABC-Z System EKO dostarcza adsorbenty osuszające do szerokiego zakresu zastosowań. Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać Ci najlepsze rozwiązanie!

Żel krzemionkowy do osuszania biogazu w systemach adsorpcyjnych standardowych jak również TSA i PSA
Sito molekularne do separacji biogazu do biometanu. Używane jest w adsorberach PSA i TSA

Separacja metanu

Dostarczamy adsorbenty do procesów oczyszczania biogazu do standardów biometanu w instalacjach adsorpcyjnych PSA, VPSA. W zakresie naszych kompetencji znajdują się zeolitowe sita molekularne, węgle aktywne i żele krzemionkowe. Zapraszamy do kontaktu!

Back to top