Adsorbenty

Różne materiały adsorpcyjne, które nie zaklasyfikowano do innych kategorii. W ramach działań ABC-Z System EKO znajduje się szereg adsorbentów mineralnych oraz unikatowa grupa materiałów adsorpcyjnych MOFs (Metal–organic frameworks). Współpracujemy z partnerami przemysłowymi i jednostkami badawczymi w zakresie specyficznych materiałów adsorpcyjnych dlatego jeżeli potrzebujesz więcej informacji to skontaktuj się z nami.

Adsorbenty mineralne

Głównie minerały glinokrzemianowe (zeolity) i ilaste (bentonit, diatomit). Materiały te ze względu na dobrą dostępność, niską cenę i wystarczająco dobre parametry adsorpcyjne są szeroko stosowane w różnych branżach (np. bentonit jest jednym z najpowszechniejszych adsorbentów wykorzystywanych w saszetkach pochłaniających wilgoć).

Metal–organic frameworks (MOFs)

Struktury metalo-organiczne (MOFs) są krystalicznymi materiałami składającymi się z jonów metali i łączników organicznych. To grupa materiałów charakteryzujące się zazwyczaj bardzo dobrze rozwiniętą porowatością przy zachowaniu możliwości kontroli ich wymiarów. Znaczna cześć MOFów to materiały produkowane w skali laboratoryjnej lub pilotowej. Jedynie tylko nieliczne z nich są produkowane do zastosowań przemysłowych. ABC-Z System EKO posiada w swojej ofercie unikalny adsorbent z grupy MOFs dedykowany do oczyszczania wody i ścieków. Jest to produkt przemysłowy o nieporównywalnych z żadnym innym materiałem powierzchni adsorpcyjnej (ok. 3000 m2/g), który może selektywnie wychwytywać z wody rozpuszczone metale organiczne i nieorganiczne oraz metale ciężkie i fosforany. Pozostaje przy tym atrakcyjny cenowo! Chciałbyś uzyskać więcej informacji na ten temat? Skontaktuj się z nami!

Back to top