Aktywny tlenek glinu

Aktywny tlenek glinu (activated alumina) jest mineralnym adsorbentem o dużej porowatości i wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Jest to porowata forma tlenku glinu Al2O3 w postaci sferycznej (kuleczki) lub ziarnowej. Jest stosowany jako środek osuszający, nośnik katalizatorów, do redukcji fluoru z wody i innych zastosowań. Jest to materiał stabilny termicznie, odporny na ciekłą wodę i stosunkowo niskiej temperaturze regeneracji. Dzięki niskiemu kosztowi i dobrym właściwością adsorpcyjnym pary wodnej, jest materiałem szeroko stosowanym w osuszaniu powietrza sprężonego. Dostarczamy aktywny tlenek glinu o różnej formie i właściwościach. Zapraszamy na naszą stronę dedykowaną adsorbentom osuszającym!

Standardowy aktywny tlenek glinu

Aktywny tlenek glinu w formie ziarnowej i sferycznej. Stosowany przede wszystkim do osuszania gazów i organicznych cieczy, ale znajduje również zastosowanie jako nośnik katalizatorów oraz do uzdatniania wody wodociągowej (usuwanie fluoru). 

Właściwości fizykochemiczne 

MateriałAktywny tlenek glinu
CAS1344-28-1
EINECS215-691-6
FormaZiarnowySferyczny
Skład chemicznyAl2O3>90,00>93,50
Na2O<0,35<0,35
Strata podczas prażeniaOk. 8%Ok. 5%
Gęstość nasypowa900-950 kg/m3800-900 kg/m3
Powierzchnia właściwa BET300-330 m2/g310-335 m2/g
Pojemność 
adsorpcyjna wody
 (w temp. 25°C)Przy RH = 10%>=5,5%>=7,5%
Przy RH = 60%>=17,6%>=21,5%

Dostawy aktywnego tlenku glinu

W zależności od wielkości zamówienia i wymagań klientów dostarczamy aktywny tlenek glinu w beczkach 200 dm3, beczkach 60 dm3, pojemnikach 5 dm3 i workach typu big-bag. Realizujemy zarówno duże jak i małe zamówienia! Potrzebujesz aktywnego tlenku glinu? Skontaktuj się z nami!

Impregnowany aktywny tlenek glinu

Aktywny tlenek glinu (activated alumina) impregnowany nadmanganianem potasu, specjalnie zaprojektowany do usuwania siarkowodoru, merkaptanów, lekkich aldehydów i innych gazów utleniających. Stosowany jest do usuwania gazów korozyjnych w przemyśle hutniczym , papierniczym i celulozowym, oczyszczalniach ścieku i zakładach chemicznych. Jest również stosowany w zakładach przemysłowych do redukcji korozyjności atmosfery. Ze względu na swoje właściwości pozwalające na utlenianie lotnych związków organicznych jest też wykorzystywany do usuwania etylenu powstającego w trakcie przechowywania owoców i warzyw.

Back to top