Systemy adsorpcyjne

Projektujemy i wykonujemy instalacje adsorpcyjne oraz urządzenia adsorpcyjne (filtry/adsorbery) do oczyszczania gazów. Nasze systemy tworzymy kierując się najlepszym interesem naszych klientów, dobierając rozwiązania spełniające wymagania techniczne i środowiskowe przy zachowaniu atrakcyjności ekonomicznej. W naszych projektach stosujemy złoża węgla aktywnego, aktywnego tlenku glinu, żelu krzemionkowego i sit molekularnych.

Dobór rozwiązania

W celu dobrania rozwiązania konieczne jest określenie warunków brzegowych aplikacji. Na podstawie danych możemy dobrać technologie i wykonać obliczenia. Następnie projektujemy instalacje, wykonujemy rysunki i zlecamy produkcję. Gotowe aparaty i urządzenia dostarczamy do Twojego zakładu i integrujemy go z jego infrastrukturą. Po zakończeniu prac instalacyjnych zasypujemy filtry adsorbentami i robimy próby rozruchowe. Po uruchomieniu instalacji szkolimy personel i przekazujemy dokumentacje. Po nasyceniu złoża skontaktuj się z nami, to wymienimy sorbent na nowy oraz odbierzemy Twój odpad!

Back to top