Węgiel aktywny

Węgiel aktywny jest adsorbentem wytwarzanym w procesie termicznego lub chemicznego rozkładu substancji zawierającego węgiel pierwiastkowy. Są to materiały charakteryzujące się silnie rozwiniętą powierzchnią wewnętrzną oraz rozbudowaną strukturą porowatą, szeroko wykorzystywane w przemyśle i użytkowaniu indywidualnym. Firma ABC-Z System EKO jest dostawcą węgli aktywnych dla szerokiego zakresu zastosowań. Dostarczamy i wspieramy partnerów biznesowych, realizując projekty zarówno w zakresie dostawy sorbentów jak również ich utylizacji. Pozwól sobie pomóc i skontaktuj się z nami! 

Węgle aktywne w różnej formie do filtrów i adsorberów. Dzięki nim można oczyścić gazy, powietrze i ciecze.

Zastosowanie węgli aktywnych

Węgle aktywne wytwarzane są głównie z węgla kamiennego i brunatnego, drewna, torfu oraz łupin orzecha kokosowego. Węgle aktywne są adsorbentami o silnie rozwiniętej strukturze wewnętrznej, złożonej z porów o różnorodnym rozmiarze i kształcie. Adsorbent ten jest szeroko wykorzystywany w wielu gałęziach gospodarki. Podstawowa klasyfikacja zastosowania węgli aktywnych dzieli je ze względu na rodzaj fazy, w której realizowany jest proces adsorpcji.

Oczyszczanie gazów

 • usuwanie lotnych związków rozpuszczalników,
 • usuwanie odorów,
 • oczyszczanie spalin z rtęci, SO2, PCDF/PCDD, PCB, NOx i inne,
 • wychwyt lotnych związków organicznych i odzysk rozpuszczalników,
 • rozdzielanie mieszanin gazów, 
 • ograniczenie emisji ze spalania paliw w transporcie.

Oczyszczanie gazów

 • uzdatnianie wody przeznaczonej do spożycia,
 • oczyszczanie wód gruntowych,
 • przygotowanie wody do zastosowań procesowych,
 • uzdatnianie wody basenowej,
 • oczyszczanie ścieków przemysłowych.

Oczyszczanie gazów

 • oczyszczanie produktów i substratów w przemyśle spożywczym,
 • oczyszczanie cieczy w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym,
 • przemysł kosmetyczny,
 • odzysk złota.

Inne

 • nośniki katalizatorów,
 • ochrona dróg oddechowych,
 • magazynowanie energii,
 • selektywna separacja mieszanin gazowych.

Oferta węgli aktywnych

Dostarczamy węgle aktywne o różnym kształcie: sferycznej, pelletu, ziarnowej i pylistej. Wykorzystaj nasze wieloletnie doświadczenie i skontaktuj się z nami w celu dobrania właściwego adsorbentu!

Węgla aktywne ziarnowe i formowane do oczyszczania gazów, powietrza i cieczy. Węgiel aktywny wykorzystywany jest w filtrach i adsorberach

Rodzaje węgla aktywnego

Węgle aktywne są dostarczane w różnej formie i kształcie ziaren. Różne formy węgla są używane do zróżnicowanych procesów. Kształt i średnica ziarna wpływa na parametry przepływu przez złoże (spadek ciśnienia), wymiane masy i energii (m.in. strefa wymiany masy i kinetyka reakcji), preferowana faza adsorptywu (ciecz/gaz) i możliwość wykorzystania w konkretnej aplikacji. Ze względu na kształ wyróżnia się:

 • pylisty węgiel aktywny (ang. Powder Activated Carbon PAC)
 • ziarnowy węgiel aktywny (ang. Granular Activated Carbon GAC)
 • formowany węgiel aktywny (ang. Extruded Activated Carbon EAC),
Różne formy węgla aktywnego: węgiel aktywny formowany, sorbenty ziarnowe i adsorbenty pyliste

Pyliste węgle aktywne

Pyliste węgle aktywne są to adsorbenty, których średnica ziarna charakteryzuje się wielkością poniżej 0,18 mm (w skali Mesh – 80). Pyliste węgle aktywne są wykorzystywane min. do:

 • odbarwiania produktów chemicznych i spożywczych (odbarwianie cukrów, oczyszczanie ekstraktów),
 • oczyszczania gazów spalinowych (usuwanie rtęci, ograniczenie emisji PCCD/PCDF), 
 • uzdatniania wody pitnej (wspomaganie koagulacji, okresowe wspomaganie procesu uzdatnia w trakcie zakwitów wiosennych),
 • oczyszczania ścieków (redukcja ChZT),
 • uzdatnianie wody pitnej w miejskich stacjach uzdatniania wody (poprawa barwy, smaku i zapachu, usuwanie pestycydów i różnych zanieczyszczeń związkami organicznymi), 
 • oczyszczanie spalin z śladowych zanieczyszczeń (systemy z wtryskiem węgla aktywnego).
Pylisty węgiel aktywny do odbarwiania produktów, oczyszczania gazów, uzdatniania wody pitnej i adsorpcji zanieczyszczeń ze ścieków
Ziarnisty węgiel aktywny (activated carbon) do filtrów powietrza, gazów i cieczy. Pozwala na filtracje wody i adsorpcję zanieczyszczeń

Ziarniste węgle aktywny

Ziarniste węgle aktywne są to adsorbenty o nieregularnym kształcie, których frakcja ziarna mieści się w granicy 0,2÷5,0 mm. Węgle te najczęściej wykorzystywane są do adsorpcji z fazy ciekłej, jednakże zdarza się, że węgiel ziarnisty o większych rozmiarach ziaren znajduje również zastosowanie przy oczyszczaniu gazów lub jako katalizator reakcji. Do najpopularniejszych zastosowań można wymienić m.in.:

 • uzdatnianie wody pitnej w miejskich stacjach uzdatniania wody (poprawa barwy, smaku i zapachu, usuwanie pestycydów i różnych zanieczyszczeń związkami organicznymi), 
 • oczyszczanie ścieków przemysłowych, 
 • usuwanie węglowodorów i innych zanieczyszczeń w procesie remediacji wód i gruntów,
 • odbarwiania cieczy i innych.

Formowane węgle aktywne

Formowane węgle aktywne są to materiały o cylindrycznej lub sferycznej budowie ziarna o średnicy w granicach 0,8÷5,0 mm, wykonane metodami peletyzacji, ekstrudowania lub aglomeracji ciśnieniowej i bezciśnieniowej. Złoża filtracyjne wykorzystujące formowane węgle aktywne stanowią mniejszy opór hydrauliczny dla przepływającego płynu niż złoże tej samej wysokości z węglem ziarnistym lub pylistym. Tego typu adsorbenty wykorzystywane są głównie przy usuwaniu zanieczyszczeń z fazy gazowej min. do:

 • redukcji lotnych związków organicznych z gazów odlotowych, 
 • oczyszczanie spalin z śladowych zanieczyszczeń, 
 • ochrony dróg oddechowych (maski z filtrem węgla aktywnego), 
 • dezodoryzacja powietrza (z zakładów przemysłowych, oczyszczalni ścieków), 
 • w procesach odzysku złota i innych.
Formowany węgiel aktywny (activated carbon) stosowany do oczyszczania gazów i powietrza. Jest to idealne wypełnienie filtrów biogazu

Adsorbery ze złożem węgla aktywnego

Projektujemy i dostarczamy filtry/adsorbery z węglem aktywnym, adsorbenty dla istniejących instalacji oraz odbieramy i zagospodarowujemy zużyty węgiel aktywny. Jeżeli posiadasz adsorbery, które wymagają wymiany węgla aktywnego i potrzebujesz pomocy na wszystkich etapach realizacji (lub tylko wybranych) skontaktuj się z nami.

Zestaw informacji niezbędnych do zaplanowania zlecenia odbioru zużytego węgla aktywnego/sorbentu węglowego

Kluczowe parametry dla doboru węgla aktywnego

Posiadamy w ofercie węgle aktywne do szerokiego zakresu zastosowań. Adsorbenty te wykorzystywane są w filtrach powietrza i gazów, odzysku par rozpuszczalników, do hermetyzacji zbiorników, usuwania dwutlenku węgla, redukcji metali ciężkich i wielu innych. Potrzebujesz węgla aktywnego? Skontaktuj się z nami, a my zajmiemy się resztą!

Zestaw kluczowych parametrów dla doboru węgla aktywnego do filtrów węglowych

Standardowe węgle aktywne

Węgle aktywne aktywowane termicznie metodą parową, wytwarzane z węgla, drewna, torfu i łupin orzecha kokosowego. Jest to największa grupa produktów, wykorzystywana szeroko w zastosowaniach przemysłowych do oczyszczania gazów i cieczy. Adsorbenty te posiadają silnie rozwiniętą strukturę porowatą o dużej powierzchni wewnętrznej. W przypadku adsorpcji fizycznej, adsorbat jest wiązany na powierzchni porów adsorbatu w konsekwencji działania przyciągających sił międzycząsteczkowych. Proces ten jest odwracalny i substancje zaadsorbowane można desorbować poprzez zmianę temperatury lub ciśnienia/stężenia adsorbatu.

Formowane i ziarnowe węgle aktywne do standardowych zastosowań przy oczyszczaniu gazu i filtracji powietrza

Impregnaty

Impregnowany węgiel aktywny to wysokiej jakości sorbent, którego powierzchnia została zmodyfikowana, celem zwiększenia jego wydajności adsorpcji względem specyficznego, z góry określonego składnika. Impregnaty są produkowane z węgla aktywnego (bazy) i reagenta chemicznego (substancji impregnującej). W zależności od bazy i substancji impregnującej uzyskuje się sorbent o różnych właściwościach. Generalnie, impregnacja węgla aktywnego sprawia, że zwiększa się jego możliwość sorpcyjna względem specyficznej grupy zanieczyszczeń. W naszej ofercie znajdziesz szereg produktów impregnatów węgli aktywnych. Część produktów możemy wykonać specjalnie na Twoje zamówienie!

Węgle aktywne impregnowane do dezodoryzacji (usuwanie odoru), usuwania gazów kwaśnych (odsiarczanie biogazu), adsorpcji CO2

Usuwania gazów kwaśnych (korozyjnych)

Sorbenty węglowe, impregnowane głównie wodorotlenkami i węglanami, przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń kwaśnych (H2S, SO2, tiole, związki chloru i bromu). Główna część reakcji przebiega w zakresie reakcji chemicznej (adsorpcja chemiczna). 


Główne zastosowania:

 • oczyszczanie biogazu (usuwanie siarkowodoru H2S),
 • usuwanie odoru (tiole (merkaptany), siarkowodór),
 • redukcja korozyjności atmosfery w zakładach produkcyjnych (H2S).
Adsorbenty węgla aktywnego impregnowane związkami chemicznymi do usuwania par amoniaku i amin metodą adsorpcyjną

Usuwanie amoniaku i amin

Adsorbenty na bazie węgla aktywnego impregnowanego związkami o charakterze kwaśnym, pozwalają na usuwanie amoniaku i amin z powietrza lub innego gazu. Impregnacja powoduje przewagę reakcji chemisorpcji i preferencyjne usuwanie określonych zanieczyszczeń.

Usuwanie CO2

Impregnowany węgiel aktywny dedykowany do usuwania śladowych ilości CO2 z powietrza lub innych gazów. Specjalna formuła sorbentu pozwala na głębokie usuwanie dwutlenku węgla z powietrza/gazu, wszędzie tam, gdzie jego zawartość może prowadzić do uszkodzenia urządzeń lub zanieczyszczenie substancji.

Główne zastosowania:

 • zabezpieczenia zaworów oddechowych zbiorników z wodą demineralizowaną/destylowaną,
 • zabezpieczenia atmosfery zakładów produkcyjnych, 
 • hermetyzacja zbiorników z substancjami chemicznymi.
Węgiel aktywny specjalnie impregnowany do usuwania śladowych ilości CO2. Stosowany w filtrach węglowych i adsorberach

Usuwanie rtęci

Sorbenty węglowe impregnowane jodkiem potasu lub związkami siarki i chloru dedykowane do usuwania rtęci z gazów przemysłowych. W zależności od zastosowanej technologii oczyszczania może być dostarczany w postaci formowanych pelletów (adsorbery stacjonarne) lub pyłu (wtrysk do strumienia spalin). Poza rtęcią sorbent usuwa również inne śladowe zanieczyszczenia metali ciężkich, lotne związki organiczne (VOC) oraz dioksyny i furany (PCDD/F).

Usuwanie odoru (dezodoryzacja)

Dostarczamy sorbenty przeznaczone do usuwania odoru dla większości z przemysłowych aplikacji. Związki odorowe są złożoną grupą substancji, które generują uciążliwości zapachowe. Część ze związków odorowych jest już wyczuwalna w zakresie stężeń na poziomie PPB (np. siarkowodór, siarczek dimetylu, merkaptan metylu). Problemem odoru jest też to, że często za zapach w przemysłowych obiektach odpowiada grupa różnych związków, znacznie różniących się od siebie, tak jak np. na biogazowniach, gdzie za uciążliwości zapachowe odpowiadają związki siarki (H2S, tiole/merkaptany), azotu (NH3) i węgla (VOC)). 

Dzięki odpowiedniej impregnacji węgli aktywnych, możemy całkowicie rozwiązać problem złowonnych zapachów na zakładach i instalacjach przemysłowych. Dla każdego zastosowania dobieramy indywidualnie sorbent/sorbenty które pozwolą na rozwiązanie problemu. Zapraszamy do kontaktu! 

Do specyficznych zastosowań

Monolity węgla aktywnego m.in. do zabudowy w kanałach wentylacyjnych i filtrach kasetowych.

Zastosowania:

 • usuwanie odorów,
 • usuwanie lotnych związków organicznych,
 • usuwanie ozonu,
 • do reakcji katalitycznych.

Zalety:

 • duża twardość bloku,
 • kinetyka zbliżona do działania pyłowego węgla aktywnego,
 • mały opór przepływu,
 • niepalny,
 • brak emisji pyłu,
 • możliwość regeneracji,
 • łatwość przechowywania,
 • prosty w montażu,
 • duża odporność na szok termiczny.
Back to top