Sita molekularne

Sita molekularne to syntetyczne materiały zeolitowe o unikatowych parametrach adsorpcyjnych. Ich szczególną właściwością jest zdolność do selektywnej i odwracalnej adsorpcji cząsteczek związków chemicznych o ściśle określonej wielkości. Posiadają silnie rozwiniętą powierzchnie wewnętrzną z porami o regularnym kształcie i średnicy. Ich struktura składa się z różnych kationów (Na+, K+, Ca2+ i in.) i tetraedry SiO4 i AlO4.

Rodzaje sit molekularnych

Przemysłowe zeolitowe sita molekularne to zeolity typu A i X. Do typu A zaliczane są sita molekularne 3A, 4A, 5A. Do zeolitów typu X zalicza się sito molekularne 13X (średnica porów 10 Å).

Zeolitowe sita molekularne

Dostarczamy sita molekularne (molecular sieves) dla przemysłowych zastosowań. Obsługujemy zarówno duże jak i małe zlecenia. W zależności od wielkości zamówienia dostarczamy materiały w beczkach 200 dm3, beczkach 60 dm3, beczkach 30 dm3 i pojemnikach plastikowych 5 dm3. Więcej informacji znajdziesz na naszej dedykowanej stronie lub kontaktując się z nami.

Sito molekularne 3A

Zeolitowe sito molekularne 3A to glinokrzemian potasowo-sodowy o efektywnej wielkości porów 0,3 nm (3 Å). Jest używany głównie do suszenia gazów i polarnych cieczy (np. metanol, etanol) oraz łatwo polimeryzujących węglowodorów nienasyconych (np. acetylen, propylen, etylen). Wykorzystuje się go również jako wypełnienie ram szyb zespolonych by zapobiec ich parowaniu. 

Sito molekularne 4A

Zeolitowe sito molekularne 4A to sodowa forma zeolitu typu A. Jego efektywna średnica porów wynosi 0,4 nm (4 Å), przez co adsorbuje cząsteczki o średnicy kinetycznej poniżej 4 angstremów, przepuszczając wszystkie większe cząstki. Szeroko stosowany do głębokiego osuszania powietrza, gazu ziemnego, czynników chłodniczych oraz ciekłych węglowodorów. 

Sita molekularne 5A

Zeolitowe sito molekularne 5A to wapniowa forma zeolitu typu A. Efektywna średnica porów tego adsorbentu to 0,5 nm (5 Å), przez co sito te adsorbuje jedynie cząsteczki o średnicy kinetycznej mniejszej niż 5 angstremów. Jest szczególnie odpowiedni do układów PSA w rozdzielaniu węglowodorów C4 do C6, oczyszczania wodoru i biogazu oraz w koncentratorach tlenu. Cechuje się silną adsorpcją m.in. CO2, wody i H2S.

Sita molekularne 13X

Zeolitowe sito molekularne 13X to zeolit typu X o efektywnej średnicy porów 1,0 nm (10 Å). Jest wysoce selektywnym adsorbentem używanym m.in do wstępnego oczyszczania powietrza z dwutlenku węgla i wody, merkaptanów i siarkowodoru z ciekłych węglowodorów oraz usuwania polarnych cząsteczek ze strumieni węglowodorów olefinowych. Jest często stosowany w instalacjach PSA do oczyszczania wodoru i biogazu wraz z sitem molekularnym 5A. 

Back to top