Doradztwo w technologiach adsorpcyjnych

Doradztwo w zakresie technologii adsorpcyjnych jest jedną z naszych kluczowych kompetencji. Nasz zespół posiada duże doświadczenie zdobyte podczas realizacji licznych projektów instalacji adsorpcyjnych. Pomagamy firmą w zakresie zarówno nowych układów, jak również eksploatacji już istniejących. Wykonujemy niezależne ekspertyzy w zakresie doboru adsorbentów, możliwości zagospodarowania odpadów z procesów adsorpcyjnych jak również bezpieczeństwa przeciwpożarowego związanego z eksploatacją filtrów z węglem aktywnym. Doradzamy przy doborze adsorbentów do procesów charakteryzujących się podwyższonym ryzykiem pożarowym. W sytuacjach, gdy doszło do pożaru, służymy niezależnym doradztwem w zakresie ustalenia przyczyn i możliwości postępowania, celem niedopuszczenia do powtórzenia niebezpiecznej sytuacji.

Wsparcie merytoryczne

Potrzebujesz wsparcia merytorycznego przy zagadnieniach związanych z technologiami adsorpcyjnymi? Zapraszamy do kontaktu!

Back to top