Analizy laboratoryjne

Analizy laboratoryjne są niezbędnym elementem prowadzenia działań przemysłowych. Ocena materiałów adsorpcyjnych poprzez analizę techniczną, analizę elementarną i badanie struktury porowatej pozwala na dopasowanie właściwego sorbentu w konkretnej aplikacji. Badania laboratoryjne są też niezbędne do oceny stanu złoża adsorpcyjnego oraz zagospodarowania odpadu adsorpcyjnego.

Analityka w procesach adsorpcyjnych

ABC-Z System EKO realizuje badania laboratoryjne w zakresie materiałów adsorpcyjnych. Prowadzimy badania zarówno z wykorzystaniem naszej aparatury, jak również ze wsparciem akredytowanych laboratoriów w zakresie specyficznych oznaczeń. Na zlecenie klienta wykonujemy również analizę uzyskanych wyników oraz opracowujemy koncepcje rozwiązań w zakresie instalacji adsorpcyjnych.

Back to top