Dezodoryzacja powietrza i gazów

Ochrona powietrza atmosferycznego przed różnego rodzaju skażeniami stanowi jedno z najważniejszych zagadnień w całokształcie ochrony środowiska naturalnego. Zanieczyszczenia zmieniające naturalny skład powietrza, mogą powodować przykre i szkodliwe efekty. Są różnego pochodzenia, stanowią specyficzny rodzaj zanieczyszczeń występujących w ilościach śladowych w powietrzu atmosferycznym. Przyczyną ich uciążliwości jest niezwykła wrażliwość zmysłu powonienia człowieka, który w wielu przypadkach odbiera wrażenia zapachowe przy stężeniu wynoszącym nawet części na miliard (PPB). Nieprzyjemne zapachy pochodzą zarówno od substancji organicznych jak i nieorganicznych. Ilość substancji zapachowych w niektórych gałęziach przemysłu może dochodzić nawet do tysiąca, przy czym każdy ze składników dopełnia lub nasila efekt zapachowy. Rozwiązanie problemu usuwania substancji zapachowych komplikuje fakt, że występują one najczęściej w niskich stężeniach, znacznie niższych niż stężenia uznane za niebezpieczne pod względem toksyczności.

Oczyszczalnia ścieków  z system dezodoryzacji na filtrach z sorbentami węglowymi

Dezodoryzacja z wykorzystaniem adsorpcji

Związki odorowe to grupa substancji charakteryzujących się zapachem, którego subiektywne odczucie może powodować dyskomfort przez człowieka. Związki odorowe można podzielić na trzy główne grupy:

  • związki siarki (H2S, tiole, merkaptany),
  • związki azotowe (Amoniak, aminy, dwutlenek azotu),
  • związki organiczne (węglowodory aromatyczne i alifatyczne, aldehydy, ketony).

Usuwanie odoru (dezodoryzacja) bywa trudnym i problematycznym zagadnieniem ze względu na to, że w większości wypadków za zapach odpowiada kilka lub więcej związków chemicznych, a ich stężenie wyczuwalne jest bardzo niskie. By rozwiązać problem konieczne jest usunięcie wszystkich substancji odorotwórczych. Jest to możliwe z zastosowaniem procesów adsorpcyjnych. Filtry powietrza ze złożem sorbentu/ów pozwala na skuteczne i pewne usunięcie związków odorowych. W zależności od źródła odoru, rodzaju związków odorowych i ich stężenia, temperatury i wilgotności powietrza stosowane są różnego rodzaju media filtrujące.

Przy złożonych sytuacjach filtry posiadają wypełnienie z dwoma lub nawet trzema różnymi sorbentami, jednak efekt jest zawsze ten sam – czyste powietrze bez zanieczyszczeń odorowych. Jedną z najprostszych i godnych polecenia jest metoda adsorpcyjna. Pozwala w łatwy sposób usunąć przykre zapachy. Do procesu filtracji powietrza używa się różnego rodzaju rozwiązań np. filtry z węglem aktywnym lub zeolitami. Efektywny czas trwałości filtru zależy od warunków stosowania, temperatury i wilgotności powietrza, a przede wszystkim od ilości i charakteru zanieczyszczeń.

Dobór systemów dezodoryzacji

Potrzebujesz pomocy z rozwiązaniem problemu odoru na Twoim zakładzie? Skontaktuj się z nami! Dostarczamy sorbenty i filtry adsorpcyjne do usuwania odoru dla oczyszczalni ścieków, stacji termicznego przekształcania odpadów, biogazowni, zakładów produkcyjnych i wielu innych obiektów.

Back to top